Gå til indhold
Falck fortsætter udviklingen af sundhedsløsninger

Pressemeddelelse -

Falck fortsætter udviklingen af sundhedsløsninger

Med en omsætning på 2.915 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 118 mio. kr. leverede Falck et resultat som forventet i 1. kvartal 2023. Sundhedsvirksomheden fokuserer på digitalisering og udvikling af nye sundhedsløsninger i flere markeder.

”Vi har igennem kvartalet fokuseret på igangsættelsen af signifikante investeringer i digitalisering og udviklingen af sundhedsløsninger, så vi både skaber smartere måder at levere sundhed på og samtidig opbygger en sundere forretning. Vi leverer fortsat organisk vækst, som er båret af en øget efterspørgsel på sundhedsydelser, hvor antallet af sundhedsabonnementer i Danmark og Colombia voksede 7 procent,” siger Jakob Riis, administrerende direktør for Falck.

Samlet set opnåede Falck en organisk vækst på 1,3 procent, der var drevet af stigende efterspørgsel på sundhedsydelser. Den organiske vækst var dog påvirket negativt af udløbet af to ambulancekontrakter i henholdsvis Danmark og USA i 2022. Det finansielle resultat var som forventet og på niveau med sidste år, når der justeres for frasalg og de afsluttede testaktiviteter.

Partnerskaber og langsigtede investeringer

Falck har igennem de sidste år gennemført en forenkling og strømlining af sundhedsforretningen. I de kommende år lægges der an til en opfølgning med betydelige investeringer i digitalisering, automatisering og udvikling af innovative og bæredygtige sundhedsløsninger. Dette gøres for at styrke positionen som strategisk samarbejdspartner til sundhedssystemerne i Europa, USA og Latin Amerika.

”Som partner i sundhedsvæsenet i flere lande er vi blevet inddraget i tættere drøftelser med organisationer og myndigheder om det voksende pres i de offentlige sundhedssystemer. Vi mærker en skærpet vilje til at finde løsninger, så der kan leveres mere sundhed med begrænsede ressourcer. Det kræver typisk større strukturelle ændringer, forebyggelse af genindlæggelser og nye måder at hjælpe flere inden deres situation udvikler sig til at blive akut,” siger Jakob Riis.

Falck bidrager i disse drøftelser med erfaringer fra flere lande – eksempelvis fra Colombia, hvor Falck har opnået gode erfaringer med digitale og post-hospitale sundhedsløsninger, som har styrket patientoplevelsen, reduceret personaleforbruget og som kan halvere udgifterne. Det er sket gennem nytænkning af patientforløb og indførelse af teknologi, som har muliggjort tidligere indgriben før akutsituationer opstår og givet trygge forløb i eget hjem.

Falck fastholder forventningerne om at opnå en omsætning på 11,5-12,0 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster mv. (EBITA) på 300-450 mio. kr. for regnskabsåret 2023.

Finansielle hovedpunkter

  • Omsætningen udgjorde 2.915 mio. kr. mod 3.083 mio. kr. sidste år, eksklusive testaktiviteterne
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) blev 118 mio. kr. EBITA udgjorde sidste år 123 mio. kr., eksklusive testaktiviteterne
  • EBITA-marginen var 4,0% som sidste år, eksklusive testaktiviteterne
  • Periodens resultat blev 35 mio. kr. mod 944 mio. kr. sidste år
  • De frie pengestrømme efter skat og uden testaktiviteterne var 652 mio. kr. mod 138 mio. kr. sidste år
  • Falck frasolgte i 2022 vejservice uden for Danmark og forretningen med patienttransport i Storbritannien, hvilket reducerede omsætningen med 180 mio. kr., omkostningerne med 168 mio. kr. og EBITA med 13 mio. kr. i 1. kvartal 2023 i forhold til samme periode sidste år.

Falcks kvartalsrapport kan findes på www.falck.com

Emner

Kategorier


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 26 lande og har omkring 25.000 medarbejdere.

Kontakt

Alice Klitholm Duch

Alice Klitholm Duch

Pressechef i Falck +45 21 83 78 98

Relateret materiale