Gå til indhold
Nyt banebrydende offentlig-privat partnerskab skal undgå indlæggelser og flytte behandlingen i eget hjem

Pressemeddelelse -

Nyt banebrydende offentlig-privat partnerskab skal undgå indlæggelser og flytte behandlingen i eget hjem

Et nyt tværsektorielt samarbejde mellem Nykøbing F. Sygehus, Falck, Microsoft, Roche Diagnostics, Cisco og en kreds af lokale kommuner skal gennem hjemmemonitorering og behandling i eget hjem reducere mængden af unødige indlæggelser på akutafdelingen. Formålet med indsatsen er at forebygge akutsituationer, genindlæggelser, følgeskader og reducere presset på sygehusets akutafdelinger – og naturligvis give en bedre patientoplevelse for borgerne.

Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus oplever et stadig øget pres grundet den stigende efterspørgsel på behandling og begrænsede sundhedsfaglige ressourcer. Det øgede behov for behandling og pleje drives af, at den gennemsnitlige levealder er stigende og flere lever i dag længere med en række kroniske sygdomme, der kræver løbende monitorering og behandling.

Et nyt samarbejde skal vise, hvordan monitorerings- og behandlingsløsninger og devices kan bringes i anvendelse i borgerens eget hjem. Det skal give sårbare patientgrupper med fx hjertesygdomme eller KOL mulighed for at blive hjulpet langt hurtigere, så en forværring undgås og en indlæggelse forebygges til fordel for borgerne og det samlede sundhedsvæsen. Dette omfatter også brug af AI-løsninger til at vurdere monitoreringsresultater, anvendelse af virtuel adgang til klinisk bistand og udkørende støtte til diagnosticering og behandling.

”Det er et vigtigt samarbejde, hvor vi ønsker at reducere mængden af akutindlæggelser og heraf også presset på Nykøbing F. Sygehus. Det er en kæmpe fordel for både patienter, personale og for økonomien i det samlede sundhedsvæsen, samtidig med at en hurtigere reaktion og behandling styrker patientsikkerheden og kvaliteten, hvilket er positiv for borgerens sundhed generelt, muliggør en øget indflydelse på egen behandling og dermed bedre patientoplevelse,” siger Ricco Dyhr, sygehusdirektør på Nykøbing F. Sygehus.

Projektet har sit udspring i Nykøbing F. Sygehus, og i første omgang vil det være patienter, der har tilknytning til sygehuset, der bliver tilbudt en monitoreringsløsning, hvis det findes egnet til den enkelte. Monitoreringen sker i borgerens eget hjem, og ved udsving på de overvågede vitale parametre igangsættes en hurtig intervention - enten af borgeren selv, pårørende eller allokeret sundhedspersonale.

”Vi ser frem til samarbejdet og til at udfolde det store potentiale, der ligger i at udbrede monitoreringsløsninger, så vi både skaber bedre patientforløb og reducerer nogle af de unødvendige ambulanceture og indlæggelser, der presser vores sundhedsvæsen. Det er afgørende, at vi skaber nye og skalerbare måder at levere sundhed på, så vi langt hurtigere hjælper borgerne inden deres situation udvikler sig til en akutsituation,” siger Jakob Riis, administrerende direktør i Falck.

Projektet understøttes af FIERS – Fonden for innovation og erhvervssamarbejde i Region Sjælland og følgende parter:

  • Cisco og Roche Diagnostics: Tilbyder eksisterende teknologi, udstyr til hjemmemonitorering samt data-integrationskompetencer. Løsningerne er allerede afprøvede og i drift i flere lande i Europa.

  • Microsoft: Har den nødvendige teknologiske infrastruktur der sikrer, at data kan opsamles, analyseres og anvendes i regi af Region Sjælland. Dette indebærer bl.a. brug af kunstig intelligens som fx Chat-GPT til at understøtte målsætningerne i projektet.

  • Falck: Har sundhedscenter og vagtfunktion til både overvågning og klinisk bistand via telefon og video. Har desuden allerede en form for udkørende teknisk support til andre løsninger, ligesom ambulancer og/eller biler med udstyr vil kunne anvendes til målinger mv. i hjemmet.

  • Lokale kommuner i sundhedsklyngen omkring Nykøbing F. Sygehus: Har den daglige kontakt til borgerne og er dermed tættest på brugen af den samlede løsning. Er desuden afgørende for at kunne formulere de konkrete behov for støtte mv.


Kontaktinformation:
FIERS Sekretariatschef, Jan Kanne; +45 21849378
Falck Pressechef, Alice Klitholm Duch; +45 21837898

Emner

Kategorier

Regions


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 26 lande og har omkring 25.000 medarbejdere.

Kontakt

Alice Klitholm Duch

Alice Klitholm Duch

Pressechef i Falck +45 21 83 78 98

Relateret materiale