Gå til indhold
Falck øger fortsat salget af sundhedsabonnementer

Pressemeddelelse -

Falck øger fortsat salget af sundhedsabonnementer

Falck realiserede en omsætning på 2.926 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 106 mio. kr. i 2. kvartal 2023. Den organiske vækst lå på 3,8 procent og var drevet af en fremgang i salget af sundhedsabonnementer i Danmark og Colombia.

Falck-koncernen oplever en positiv udvikling af sundhedsforretningen, hvor der eksekveres på strategien om at udvikle og ekspandere området inden for forebyggelse og behandling. Sammenlignet med 2. kvartal sidste år blev driftsresultatet lidt lavere, hvilket skyldes investeringer på et tocifret millionbeløb i digitalisering og udvikling af nye sundhedsydelser, der enten forebygger indlæggelser eller reducerer en forværring af fysiske og psykiske lidelser.

”Vi ser en positiv udvikling inden for strategiske vækstområder, og mærker en fortsat høj efterspørgsel på vores sundhedsydelser. Det har udmøntet sig i en underliggende organisk vækst på 3,8 procent, drevet af efterspørgslen på sundhedsabonnementer. I Colombia og Danmark ser vi markante stigninger i antallet af sundhedsabonnementer med en samlet vækst på 14 procent, og på vores hjemmemarked ser vi, at danske virksomheder ønsker flere sundhedsstrategiske og målbare indsatser, der forebygger sygefravær og øger medarbejdernes sundhed,” siger Jakob Riis, administrerende direktør for Falck.

I ambulancedriften i USA har Falck øget aktivitetsniveauet, styrket driften og genforhandlet kontrakter i forhold til inflationen.

Falck forventer at realisere en omsætning i niveauet 11,5-12,0 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster mv. (EBITA) på 325-425 mio. kr. for regnskabsåret 2023.

Finansielle hovedpunkter

  • Omsætningen udgjorde 2.926 mio. kr. mod 2.974 mio. kr. sidste år. Omsætningen var negativt påvirket af valutakursudviklingen samt frasalget af ambulancetjenesten i Storbritannien i oktober 2022
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) var 106 mio. kr. EBITA udgjorde sidste år 134 mio. kr.
  • EBITA-marginen var 3,6% mod 4,5% sidste år
  • Periodens resultat blev 48 mio. kr. mod 62 mio. kr. sidste år
  • De frie pengestrømme efter skat udgjorde 68 mio. kr. mod 34 mio. kr. sidste år.


Falcks kvartalsrapport kan findes på falck.com


Emner

Kategorier


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 26 lande og har omkring 25.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07

Relateret materiale