Gå til indhold
Falck tager vigtigt første skridt i sit turnaround: Effektiviseringsprogram har øget lønsomheden

Pressemeddelelse -

Falck tager vigtigt første skridt i sit turnaround: Effektiviseringsprogram har øget lønsomheden

Falck har i dag offentliggjort regnskab for 1. halvår 2018. Virksomheden har øget både det rapporterede og det underliggende driftsresultat (EBITA) og tager dermed et vigtigt første skridt i sit turnaround.

Gennem sit effektiviserings- og omkostningsoptimeringsprogram gennemførte Falck 1.150 optimeringstiltag i løbet af 1. halvår 2018. Der er planlagt i alt 2.371 tiltag i 2018. Programmet har i regnskabsperioden medført en forbedring af EBITA på DKK 95 mio.

Hovedpunkter for 1. halvår 2018:

  • Den rapporterede omsætning udgjorde DKK 6.733 mio. (DKK 7.234 mio. i 1. halvår 2017), svarende til en underliggende vækst på 3,5%1.
  • Det rapporterede driftsresultat (EBITA) udgjorde DKK 145 mio. (DKK -94 mio. i 1. halvår 2017), svarende til en EBITA-margin på 2,2% (-1,3% i 1. halvår 2017). Den underliggende EBITA var på DKK 280 mio. og marginen på 4,2% (2,8% i 1. halvår 2017)1 2.
  • Det frie cash flow udgjorde DKK 216 mio. (DKK 258 mio. i 1. halvår 2017). Investeringer i et nyt uddannelsescenter og i globale IT-systemer til disponering, mandskabsplanlægning og flådestyring påvirkede pengestrømmen med DKK 195 mio.
  • Med forlængelsen af en låne- og kreditfacilitet på DKK 3.871 mio. har Falck sikret sig en stabil økonomisk platform.
  • Falck forventer yderligere at styrke lønsomheden i løbet af 2018 og 2019, i takt med at der gennemføres flere tiltag i effektiviserings- og omkostningsoptimeringsprogrammet.

Falcks administrerende direktør Jakob Riis udtaler:

“2018 er et vigtigt år i Falcks turnaround. Vores EBITA-margin har i flere år været faldende.

Vores absolutte førsteprioritet er at forbedre lønsomheden ved at gøre vores forretning mindre kompleks og implementere globale driftsmodeller, og jeg er tilfreds med, at vi har forbedret vores underliggende lønsomhed i 1. halvår 2018. Det er et vigtigt skridt i vores turnaround.

Der er stadig lang vej igen, før vi når vores langsigtede finansielle mål. Vi gør store fremskridt med hensyn til at forbedre lønsomheden samt gøre vores forretning mindre kompleks og implementere globale driftsmodeller. Vores kolleger i marken leverer fortsat høj kvalitet i deres engagement for at redde og forbedre liv.”

Falck har i 1. halvår 2018 indgået væsentlige nye kontrakter, herunder for ambulance- og redningstjenesterne, som begge er godt i gang med deres turnaround.

De nye og fornyede kontrakter omfatter bl.a. ambulancekontrakter i Stockholm, London, Bonn samt Region Midtjylland og Region Nordjylland, assistanceservice i Københavns Lufthavn, brandslukningskontrakter med tre danske beredskaber samt vejhjælpskontrakter med Mercedes og de to forsikringsselskaber Topdanmark og Frende.

Emner

Kategorier


Falck er internationalt førende inden for ambulancetjeneste og healthcare. Med mere end 100 års erfaring samarbejder Falck med kommunale og nationale myndigheder for at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 35 lande og har flere end 37.300 medarbejdere.

Pressekontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07

Relateret materiale