Gå til indhold
Falck rapporterer organisk vækst i 2. kvartal 2022

Pressemeddelelse -

Falck rapporterer organisk vækst i 2. kvartal 2022

Falck fik en organisk vækst på 4,0% i 2. kvartal 2022, som var bredt forankret på tværs af koncernens forretningsområder i Europa, USA og Latinamerika. Driftsresultatet var dog påvirket af fortsat stigende energipriser og mangel på arbejdskraft.

”Den organiske vækst blev opnået på tværs af Falcks forretningsområder og markeder, og dermed har vi haft fremdrift for vores underliggende forretning. Markante prisstigninger på benzin og diesel på 40-50 % siden sidste år og en fortsat udfordring med at bemande vores ambulancer i USA og Europa førte dog til ekstra omkostninger,” siger Jakob Riis, administrerende direktør for Falck.

Falck realiserede en omsætning på 2.974 mio. kr. og et driftsresultat før særlige poster (EBITA) på 134 mio. kr. i 2. kvartal 2022. Omsætningen steg med 24 mio. kr. og driftsresultatet (EBITA) faldt med 56 mio. kr. i 2. kvartal 2022 i forhold til samme kvartal sidste år, når testaktiviteterne i fjor holdes uden for sammenligningen.

Det var opkøbet af Frisk Gruppen i 2021 og indgåelsen af en større ambulancekontrakt i San Diego, USA, som siden er sat i drift, som bidrog mest til omsætningsvæksten, men Falck blev også hjulpet af stigende kurser på forskellige valutaer. Det fremgår også af kvartalsregnskabet, at frasalget af vejservice uden for Danmark og andre aktiviteter reducerede omsætningen med 286 mio. kr. i forhold til samme kvartal sidste år.

Grundet de stigende omkostninger blev driftsresultatet for 2. kvartal 2022 lavere end sidste år. På den baggrund har Falck nedjusteret forventningerne til et driftsresultat for regnskabsåret 2022 til 600-700 mio. kr. mod tidligere 700-800 mio. kr. Samtidig opjusteres forventningerne til omsætningen til 12,0-12,5 mia. kr. mod tidligere 11,8-12,3 mia. kr. i lyset af den forretningsmæssige udvikling i 1. halvår 2022 og den seneste udvikling for valutakurserne.

Falck vil fortsætte med at levere på strategien og investere inden for digitalisering og forretningsudvikling for at styrke markedspositionen som integreret sundhedsleverandør.

Udviklingen i Falcks forretningsområder

Falck driver tre forretningsområder, hvor kerneforretningen omfatter ”Emergency Health and Safety” og ”Healthcare”, mens ikke-kerneaktiviteter håndteres i området ”Portfolio”.

I Emergency Health and Safety, som omfatter forretningsområderne ambulance og brand, steg omsætningen som et resultat af den omtalte ambulancekontrakt i San Diego samt et større aktivitetsniveau i det hele taget for både ambulance- og brandforretningen. Dette kompenserede for den lavere volumen af ambulancekontrakter i Danmark.

I Healthcare, som blandt andet udbyder sundhedsabonnementer og behandlinger, var omsætningen i 2. kvartal 2022 større end året før. Det skyldtes opkøbet af Frisk Gruppen og større salg af forskellige services og tjenester. I Colombia var der en mærkbar vækst i antallet af abonnenter, som benyttede online lægehjælp.

I Portfolio var der en omsætning på 189 mio. kr., som med de planlagte frasalg var nedbragt til at udgøre 6% af den samlede omsætning mod 10% sidste år. 


Falcks kvartalsrapport kan findes på www.falck.com.

Emner

Kategorier


Om Falck
Falck er en førende global leverandør af integrerede sundhedsløsninger.

I mere end 100 år har Falck reddet og hjulpet mennesker med sundhedshjælp, brandredning og ambulancetjenester. Falck tilbyder akut hjælp samt løsninger inden for forebyggelse og sundhedsfremme til private, virksomheder og offentlige myndigheder.

Falck opererer i 26 lande og har 33.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07

Relateret materiale