Gå til indhold
Falck når ny milepæl med sundhedsdroner på Ærø

Pressemeddelelse -

Falck når ny milepæl med sundhedsdroner på Ærø

Som et led i projekt HealthDrone i samarbejde med blandt andet Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet laver Falck nu som de første i Danmark testflyvninger med droner i åbent luftrum og uden for synsvidde. På sigt skal dronerne anvendes til at transportere blodprøver og medicin, hvilket kan bidrage til hurtigere diagnosticering og behandling af patienter fremover.

Fremtidens sundhedsdroner er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed. Falck har netop indledt de første testflyvninger med droner i åbent luftrum, og hvor dronen flyver så langt væk, at den ikke længere kan ses af dronepiloten. Det er første gang, at det sker i Danmark. Testflyvningen finder sted på Ærø og er en del af et projekt under navnet HealthDrone, der er støttet af Innovationsfonden. På sigt skal dronerne bruges til at flyve blodprøver fra Ærø og Svendborg til laboratoriet på Odense Universitetshospital.

Cementerer førerposition i Europa

Det er få steder i Europa, at der er givet tilladelser til at lave flyvninger i åbent rum og uden for synsvidde. Dermed er Falck og HealthDrone-projektet med til at cementere Danmarks position inden for Droneflyvning yderligere.

”Vi er langt fremme i Danmark, hvad angår testflyvninger af droner, og med testflyvningerne på Ærø har vi taget et markant skridt. Brugen af droner i sundhedsvæsenet rummer et enormt potentiale, der kan bringe borgere og patienter, der måske bor langt fra det nærmeste hospital, tættere på specialiseret hjælp. Derudover kan fx blodprøver og medicin komme hurtigt frem. Det vil give hurtigere diagnose og bedre behandling og vil være til gavn for både patienterne og de offentlige sundhedsbudgetter,” siger Nicolai Søndergaard Laugesen, der er ansvarlig for Falcks droneprojekt.

Droner skal transportere paramedicinere

Falcks ambition er at gøre bemandede droner til en integreret del af sin ambulancetjeneste på sigt. Målsætningen er, at de første borgere inden 2025 bliver behandlet af paramedicinere, der flyver i droner. Selvom der er et stykke vej endnu, er teknologien under hastig udvikling. Og testflyvningerne på Ærø er en vigtig del af den erfaringsopsamling, som er nødvendig for at finde ud af, hvordan droner kan integreres i særlige situationer.

”Vores mål er at opnå erfaringer med, hvor og hvordan teknologien kan bringes i anvendelse i fremtidens ambulanceberedskaber. Vi har et godt samarbejde med Trafikstyrelsen, der har været en vigtig medspiller og i fællesskab med forskere og hospitalsvæsenet arbejder vi på at finde på løsninger, som i sidste ende skal komme patienterne til gode,” Nicolai Søndergaard Laugesen.

HealthDrone er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus og Holo, Unifly, Scandinavian Avionics og Falck. Projektet er støttet af Innovationsfonden med 14 mio. kroner. Projektet løber over en 3-årig periode.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks Kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.

Kategorier


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 30 lande og har omkring 27.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07

Relateret materiale