Gå til indhold
Falck investerer og fastholder indtjeningen

Pressemeddelelse -

Falck investerer og fastholder indtjeningen

Falck-koncernen opnåede en omsætning på 2.933 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 137 mio. kr. i 3. kvartal 2023. Der var organisk vækst på 5,5% på tværs af forretningen i Europa, USA og Latin Amerika. Falck opjusterer forventningerne til årets driftsresultat.

Siden årsskiftet har Falck sat ekstra fart på investeringerne i digitalisering og innovation af sundhedsløsninger, hvilket også kendetegnede tredje kvartal, hvor der blev investeret yderligere 59 mio. kr. Investeringerne medførte større omkostninger, men driftsresultatet i 3. kvartal 2023 endte på samme niveau som sidste år grundet en større efterspørgsel og driftsforbedringer.

”Der er en øget efterspørgsel på vores sundhedsydelser, og det har givet os en organisk vækst på 5,5%. Når driftsresultatet alligevel ligger på niveau med sidste år, så skyldes det, at vi har valgt at prioritere langsigtede investeringer i en gennemgribende digitalisering. Vi investerer i digitalisering, der styrker forretningen og understøtter udbredelsen af digitale sundhedsydelser, ligesom vores seneste opkøb af Hejdoktor er med til at udbygge vores position inden for telemedicin,” siger Jakob Riis, administrerende direktør for Falck.

Trods fremgangen i salget endte omsætningen på et lavere niveau end sidste år. Det skyldtes overvejende valutakursudviklingen i USA, Sverige og Norge samt frasalget af forretningsaktiviteter. Som førende leverandør af medarbejderordninger i Skandinavien mærkede Falck også, at den økonomiske afmatning i Norge og Sverige skabte en vis tilbageholdenhed hos virksomhederne.

Falcks ambulanceforretning i USA havde fremgang på flere fronter. To større kontrakter blev forlænget, prisstigninger blev gennemført og der var skabt en bedre bemandingssituation i forhold til sidste år, hvilket har nedbragt omkostningerne. I det seneste år har Falck optimeret ambulancedriften i USA og især begrænset personalemanglen med bedre rekruttering og fastholdelse. Dette er opnået ved at gennemføre væsentlige dele af en international ambulancemodel.

Nye partnerskaber i kvartalet
Udviklingen af nye sundhedsløsninger sker igennem innovative partnerskaber. I USA igangsatte Falck virtuelle konsultationer, som vil reducere antallet af akutkørsler i Alameda, ligesom der blev indgået et samarbejde med californiske Jump Areo om fremtidig adgang til bemandede droner. I Danmark blev et nyt innovationsprojekt igangsat i Region Sjælland, der skal hjælpe vidner til alvorlige ulykker med psykologhjælp og forebygge udviklingen af PTSD.

Finansielle hovedpunkter

  • Omsætningen var 2.933 mio. kr. mod 2.942 mio. kr. sidste år. Omsætningen var lavere som følge af valutakursudviklingen og frasalget af ambulancetjenesten i Storbritannien i oktober 2022.
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) udgjorde 137 mio. kr., hvilket var på niveau med samme kvartal sidste år, hvor EBITA var 142 mio. kr.
  • EBITA-marginen var 4,7% mod 4,8% sidste år.
  • Periodens resultat landede på 14 mio. kr. mod 77 mio. kr. sidste år.
  • De frie pengestrømme efter skat udgjorde 140 mio. kr. mod 50 mio. kr. sidste år.
  • Falck præciserer forventningerne til årets omsætning til 11,6-11,9 mia. kr. mod tidligere 11,5-12,0 mia. kr. og løfter forventningen til driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) til 400-475 mio. kr. mod tidligere 325-425 mio. kr.

Related links

Emner

Kategorier


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 26 lande og har omkring 25.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07

Relateret materiale