Gå til indhold
Nyt trivselsindeks: Hver tredje er i risiko for at udvikle stress eller depression

Pressemeddelelse -

Nyt trivselsindeks: Hver tredje er i risiko for at udvikle stress eller depression

Sundhedsbarometeret 2023. I anledningen af World Mental Health Day udgiver Falck en rapport, der stiller skarpt på danskernes mentale sundhed og undersøger, hvordan danskerne fordeler sig på WHO’s trivselsindeks. Sundhedsbarometeret peger på, at en tredjedel af danskerne er i risiko for at udvikle stress eller depression, og at mange ikke er fuldt opmærksomme på deres mentale sundhedstilstand.

I anledningen af World Mental Health Day 10. oktober lancerer Falck Sundhedsbarometeret, der har til formål at tage temperaturen på danskernes mentale sundhed og give indsigt i, hvordan vi har det. Ifølge rapporten anerkender 8 ud af 10 danskere vigtigheden af mental sundhed, mens kun halvdelen tilkendegiver, at de er bevidste om deres mentale sundhed. Rapporten viser også, at hver tredje dansker kan være i stor risiko eller risiko for at udvikle stressbelastning eller depression. Samtidig bruger dem med høj risiko for mental mistrivsel mere tid på sociale medier.

Sundhedsbarometeret viser også, at dem der er i størst risiko for mental mistrivsel, typisk er kvinder, personer i alderen 30-49 år, singler, samt personer med en indkomst på under 300.000 kr. Der ses også en tendens til, at de danskere, der er i størst risiko for at udvikle stress eller depression, også gør mindre for at varetage deres mentale sundhed i forhold til dem, der ikke er i risiko.

WHO-5 metoden indekserer danskernes svar ud fra deres risiko for at udvikle stress eller depression, samt genererer et samlet trivselsindeks. Danskernes samlede trivselsindeks lander på 58,1 ud af 100, hvor kvinderne ligger på indeks 55 og mændene på indeks 61.

Ud fra danskernes svar viser trivselsindekset, at 32,5% er i risiko eller i stor risiko for at udvikle stress eller depression. Dette til trods for at størstedelen mener, at det er vigtigt at prioritere sin mentale sundhed, og at 87% gør noget aktivt for at styrke deres mentale trivsel, fx dyrker motion eller plejer sociale relationer.

Der er mange forskellige symptomer på stress, men et af de første symptomer er ofte forstyrret søvn. Det er derfor alarmerende, at 44% svarer, at de under halvdelen af tiden ikke vågner op friske og veludhvilede.

Sundhedsbarometerets konklusioner stemmer overens med det billede, som chefpsykolog i Falck, Jacob Vindbjerg Nissen, oplever:

”Barometeret bekræfter den udvikling vi har set igennem flere år, nemlig at flere føler sig stressede og mistrives. Vi ser også en overrepræsentation i vores daglige konsultationer af de grupperinger, som rapporten påpeger, står i størst risiko for depression og stress. Det er vigtigt, at vi har et skærpet fokus på de mest udsatte grupper, så vi kan forebygge, at længerevarende mistrivsel udvikler sig til stress eller depression. Det er derfor så vigtigt, at man ikke blot er opmærksom på sin mentale sundhed, men at man reagerer på begyndende tegn på stress og angst og får talt med nogen, så længerevarende sygdomsforløb foregribes”.

Hele 9 ud af 10 danskere tilkendegiver, at de faktisk gør noget for at arbejde med deres mentale sundhed, hvoraf størstedelen tyer til motion eller fysisk aktivitet, mens andre prioriterer at pleje relationer.


Særligt unge mænd har vanskeligt ved at række ud efter hjælp

Undersøgelsen viser, at knap hver femte dansker har svært ved at tage imod psykologhjælp, selvom de måtte være i en situation, der krævede det. Det er særligt unge mænd i alderen 18-29 år, der har svært ved det. Heldigvis bliver det lettere at søge hjælp med alderen. Særligt efter 30’erne har hovedparten af danskerne det fint med at opsøge hjælp. Hver syvende dansker svarer i analysen, at de har været til psykolog inden for de seneste 6 måneder. Det er de 30-39-årige, der står for de fleste besøg. 24% i den aldersgruppe har været til psykolog eller anden professionel inden for mental sundhed i perioden.

Verdenssundhedsorganisationen WHO står bag World Mental Health Day, som har til formål at øge kendskabet til mentale sundhedsudfordringer.

Hent sundhedsbarometeret 2023 her.


Om WHO-5 indekset
WHO-5 er Verdenssundhedsorganisationens værktøj til at måle mental trivsel. Indekset kan hjælpe med at sammenligne den mentale sundhed på tværs af lande og regioner, hvilket giver mulighed for at identificere bedste praksis og fremme erfaringsudveksling. Målemetoden består af fem spørgsmål om, hvorvidt interviewpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger, som fx: ’I hvor høj grad har du været glad og i godt humør?’ og ’I hvor høj grad har du følt dig rolig og afslappet?’. WHO-5 måler graden af positive oplevelser, og dette kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller velbefindende. WHO-5 har været testet i forskellige befolkningsgrupper i flere lande.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Emner


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 26 lande og har omkring 25.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07