Gå til indhold
Hurtig adgang til krisehjælp skal hjælpe øjenvidner

Pressemeddelelse -

Hurtig adgang til krisehjælp skal hjælpe øjenvidner

Når alvorlige ulykker indtræder, er det ikke alene de tilskadekomne, der påvirkes. Ofte sidder oplevelsen også dybt i familie, venner, bekendte eller forbipasserende. At overvære en ulykke kan give øjenvidner og pårørende alvorlige mentale følger, og det er derfor vigtigt, at øjenvidner får den rigtige hjælp hurtigt, så længere sygdomsforløb kan foregribes. I Falck har psykologer, ambulancereddere og innovationsfolk derfor udviklet en nyt tiltag, som giver øjenvidner direkte adgang til psykologhjælp.

I Danmark er der hvert år mere end 200.000 tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som kræver udrykning af en ambulance. Pårørende og øjenvidner spiller en afgørende rolle under en ulykke: De ringer efter hjælp, yder førstehjælp og passer på patienten indtil ambulancen ankommer. Under en ulykke, er hjælpen naturligt fokuseret på den tilskadekomne, og i situationen er der begrænsede ressourcer til psykologisk førstehjælp til øjenvidner og pårørende. En undersøgelse udført af Falck viser dog, at 24 pct. af øjenvidnerne oplever så alvorlige mentale udfordringer i tiden efter ulykken, at de i værste fald kan udvikle sig til en belastningsreaktion og PTSD. Øjenvidnerne kan påvirkes af stærke billeder af ulykken, alvorlige følelsesmæssige udsving, søvnproblemer og kæmpe med skyld og selvbebrejdelse.

Den rigtige tidlige psykologiske indsats kan forebygge alvorlige og længerevarende sygdomsforløb, og derfor har Falcks psykologer og paramedicinere udviklet et nyt tiltag, som giver øjenvidner og pårørende adgang til hjælp, når de har overværet en ulykke. Initiativet igangsættes i første omgang ud fra Falcks ambulanceenhed i Roskilde, Region Sjælland.

For tre år siden gav en førstehjælper, der var med i udviklingen af det nye initiativ, hjertemassage og kunstigt åndedræt, da hendes nabo fik et hjertestop. Det tog hende fire måneder at komme sig.

"Den første måned var et helvede. Jeg græd, når jeg hørte en sirene. Jeg kan stadig få en følelse af, at det er min skyld, at han døde." siger førstehjælperen.

Falcks paramedicinere og ambulancebehandlere er trænet i psykisk førstehjælp, og i det omfang, det er muligt, beroliger de vidner og øvrige involverede på skadesstederne. Men i starten af september og fem uger frem, vil de derudover også uddele et kort med råd og vejledning om, hvordan man bedst passer på sig selv efter at have været vidne til en ulykke. På kortet tilbydes påvirkede involverede også en opfølgende telefonsamtale med en af Falcks psykologer. Sådan en samtale vil give plads til det, som fylder for den enkelte i forhold til oplevelsen, og man vil desuden få viden om reaktioner og handlemuligheder.

Det kan være meget forskelligt, hvordan man som øjenvidne reagerer i tiden efter en ulykke. Mange tænker, at det ikke er dem, som har brug for hjælp; de er jo ikke selv kommet galt af sted. Men vi ved fra vores undersøgelser og erfaringer, at man i dagene efter en voldsom hændelse bearbejder oplevelsen mentalt. Tidlig indsats er afgørende for at kunne forebygge længerevarende psykiske problemer, men overgangsfasen og faldgruberne er stort set uadresserede i denne sammenhæng.” siger Jacob Vindbjerg Nissen, chefpsykolog hos Falck.

Tiltaget lanceres til at starte med i Region Sjælland fra Falcks ambulancebase i Roskilde, og kommer til at løbe fem uger. Efter fem uger vil Falck evaluere tiltaget og tilpasse det med henblik på at skalere det til andre områder i Danmark.

Emner

Kategorier

Regions


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 26 lande og har omkring 25.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07