Gå til indhold
Falck viste sin operationelle styrke under COVID-19

Pressemeddelelse -

Falck viste sin operationelle styrke under COVID-19

Falck har i dag offentliggjort regnskabet for 2. kvartal 2020. Kontraktudløb og lavere efterspørgsel på grund af COVID-19 lagde pres på virksomhedens aktivitetsniveau og dermed på omsætning og driftsresultat. Omsætningen faldt med DKK 493 mio. og EBITA med DKK 75 mio. sammenlignet med 2. kvartal sidste år. COVID-19 påvirkede omsætningen negativt med ca. DKK 230 mio. og EBITA med ca. DKK 140 mio. Falck modtog DKK 82 mio. fra offentlige kompensationsordninger (DKK 28 mio. i Danmark).

Administrerende direktør Jakob Riis sagde: “Falck har spillet en vigtig rolle i samfundets håndtering af COVID-19. Vi har været hurtige til at få beredskabsplaner på plads og hurtige til at tilpasse os de nye markedsvilkår. Offentlige kompensationsordninger i forskellige lande bidrog væsentligt på et tidspunkt, hvor pandemiens omfang og længde var meget usikker. Tilskuddene gav os tid til at vurdere og tilpasse virksomheden til en ny markedssituation og fungerede som en hjælpende hånd, som Falck er taknemlig for.”

”Den globale pandemi er en udfordring for Falck, men ved udgangen af kvartalet var vi finansielt på en bedre kurs. Vi har taget skridt til at genoprette profitabiliteten og kom ud af kvartalet med et stærkt cash flow. Vi har desuden forlænget vores langtidsfinansiering med to år indtil juni 2023.”

Finansielle hovedpunkter for 2. kvartal 2020 (sammenlignet med 2. kvartal 2019):

  • Omsætningen var DKK 2.948 mio. (DKK 3,441 mio.). I faste valutaer faldt omsætningen med 12,9%. Omsætningen var stabil i den del af forretningen, der er kontrakt- og abonnementsbaseret, mens det lavere aktivitetsniveau påvirkede pay-on-use-forretningen betydeligt, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen.
  • Det rapporterede driftsresultat før særlige poster (EBITA) faldt til DKK 122 mio. (DKK 197 mio.). EBITA-marginen var 4,1% (5,7%). Et lavere aktivitetsniveau og kontraktudløb lagde pres på EBITA.
  • Periodens resultat blev DKK -197 mio. (DKK -98 mio.). Resultatet blev påvirket af et lavere EBITA, særlige poster i relation til omstrukturering i ambulanceforretningen i USA og fratrædelsesomkostninger.
  • Det frie cash flow steg med DKK 919 mio. til DKK 686 mio. (DKK -233 million). Cash flow og cash conversion var stærkt.
  • Efter at have suspenderet sine økonomiske forventninger i maj 2020, er Falcks nuværende forventning til regnskabsåret 2020 en omsætning i intervallet DKK 11,5-12,5 mia. og et driftsresultat (EBITA) i intervallet DKK 400-600 mio.

Som en integreret del af de nationale sundhedssystemer og beredskaber har Falck spillet en vigtig rolle i samfundenes håndtering af pandemien. I London, Barcelona, Stockholm og Californien hjalp medarbejderne smittede patienter under vanskelige omstændigheder. Alene i London hjalp Falck-medarbejdere med transport af mere end 8.000 Corona-patienter mellem deres hjem og hospitalerne. I flere danske regioner testede Falck-medarbejdere patienter i deres hjem i de tilfælde, hvor patienterne ikke var i stand til at besøge et hospital eller testcenter.

Kommercielt har Falck arbejdet med at tilpasse sig de nye markedsvilkår. Virksomheden har udviklet nye tilbud inden for healthcare for at imødekomme den sundhedsudfordring, der opstår, når medarbejdere arbejder hjemmefra, og når ingen tager hånd om usikkerheden omkring medarbejdernes egen sundhed og arbejdsrelateret stress. I Community Healthcare i Colombia oplevede Falck en stigning i efterspørgslen efter pleje i hjemmet og online-sundhedsydelser, der giver kunderne mulighed for at undgå besøg på klinikker og hospitaler, og derved minimere risikoen for infektion.

Jakob Riis sagde:

”Jeg er stolt af, hvad vi har leveret til støtte for de nationale sundhedsvæsener og deres håndtering af pandemien. Vi har levet op til alle vores forpligtelser og i flere tilfælde haft beredskabsplaner klar allerede før samfundene blev lukket ned. Vi sørgede for, at trænet sundhedspersonale var på plads og klar til at hjælpe Corona-patienter og sundhedssystemer under vanskelige omstændigheder. Desuden sikrede vi de personlige værnemidler til vores ansatte. I en udfordrende tid har jeg oplevet et Falck, når det er stærkest.”

Falcks engelske kvartalsrapport kan ses her.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.

Kategorier


Om Falck
Vi er optagede af menneskers velvære og udmærker os ved at redde og forbedre livet for folk i nød. Dette har gjort Falck internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare.

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 30 lande og har omkring 30.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07