Gå til indhold
Falck nedsætter ny udviklingsenhed

Pressemeddelelse -

Falck nedsætter ny udviklingsenhed

Falck har innoveret ambulancer og sundhedsydelser i over hundrede år – En ny udviklingsenhed skal nu sætte yderligere skub i sundhedsvirksomhedens innovationen på sundhedsområdet, hvor Falck igennem nytænkning, droner, kunstig intelligens og en grønnere omstilling skal styrke redningsarbejdet og sundhedsløsningerne.

Falcks nye udviklingsenhed, Vertical, vil i tæt samarbejde med offentlige organisationer og partnere skabe løsninger og søsætte projekter, der resulterer i smartere og mere bæredygtige løsninger til, hvordan vi optimerer redning, beredskab, pleje og sundhed indenfor det præhospitale område.

”Vores droneprojekt, nye digitale sundhedsydelser og håndtering af antigentest har vist, at vi kan gentænke løsningerne på kendte problemer og udvikle helt nye løsninger. Det er med udgangspunkt i disse erfaringer, at vi nu øger vores fokus yderligere på innovation og skaber en selvstændig enhed, Vertical. Vertical skal udvikle vores eksisterende services, og udvide vores ekspertiseområde igennem udviklingen af nye sundhedsløsninger og tjenester i samarbejde med offentlige organisationer og eksisterende kunder,” siger administrerende direktør, Jakob Riis.

Løsninger skabes i samspil med forskere og kunder
Nye teknologier giver mulighed for at udvikle og forbedre de nuværende rednings- og beredskabstjenester. I samarbejde med tech-partnere og offentlige organisationer skal udviklingsenheden bl.a. udvikle og teste kunstig intelligens i ambulancer, grøn omstilling af ambulancer, og finde bæredygtige modeller for, hvordan droner kan anvendes både på det præhospitale område og i redningsaktioner.

Som førende global sundheds- og redningsvirksomhed er Falck eksperter i drift og tjenester, og vil i samarbejde med kunder og forskningsmiljøer drive innovationen og integreringen af løsningerne.

”Udviklingen inden for droner på sundhedsområdet er et fremragende eksempel på, hvordan sammenspillet mellem Falck, kunderne og offentlige organisationer kan drive vellykkede innovationsprojekter. Vi har hver vores styrker, og Verticals opgave er at bringe de rigtige partnere sammen om at udvikle og implementere løsningerne. Innovation handler ikke blot om at opfinde nye tjenester, det handler i lige så høj grad om at sikre en vellykket integration og kommercialisering af tekniske løsninger,” siger Nicolai Søndergaard Laugesen, der er ansvarlig for Falck Vertical.

Falck innoverer på forskellige niveauer. Udover Vertical driver Falck´s globale innovationsenhed også udviklingsprojekter, der repræsenterer nogle af de største udfordringer, som mennesker og lokalsamfund står over for, når det kommer til sundhed.

Emner

Kategorier


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 29 lande og har omkring 33.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07