Gå til indhold
Falck leverede et stærkt resultat i andet kvartal

Pressemeddelelse -

Falck leverede et stærkt resultat i andet kvartal

Alle Falcks forretningsområder viste fremgang i andet kvartal 2021. COVID-19 antigentest i Danmark bidrog væsentligt til omsætning og indtjening. Justeret for dette voksede driftsresultatet med 56.1%.

Administrerende direktør Jakob Riis: ”Falck er kommet stærkt igen efter et år præget af COVID-19. Vores resultat er kraftigt påvirket af de exceptionelt mange antigentest udført i Danmark i andet kvartal, som har været afgørende i forbindelse med en hurtigere genåbning af det danske samfund. Den resultatmæssige effekt af dette er kortvarig og den aftager, efterhånden som befolkningen bliver vaccineret. I det lys er det meget tilfredsstillende, at Falcks underliggende forretning er i solid fremgang.”

I Emergency Response, som indeholder forretningsområderne Ambulance og Brand, voksede omsætningen primært som følge af COVID-19 antigentest samt opstarten af en ny ambulancekontrakt i Görlitz i Tyskland. I USA steg antallet af ambulancekørsler betydeligt sammenlignet med et lavt niveau i Q2 sidste år.

I Direct Healthcare, som indeholder forretningsområderne Employee Healthcare, Assistance og Community Healthcare, vendte aktiviteten gradvist tilbage i takt med genåbningen i flere lande, og antallet af abonnenter blev forøget.

I Portfolio, hvor en række af Falcks ikke-kerneaktiviteter er samlet, blev resultatet forbedret som følge af frasalg af mindre profitable virksomheder og øget effektivitet i den resterende forretning.

Falcks driftsresultat (EBITA) fraregnet bidrag fra COVID-19 antigentest steg til DKK 190 mio. (DKK 122 mio.), og EBITA-marginen blev forøget til 6,5% (4,1%).

Finansielle hovedpunkter for Q2 2021 (sammenlignet med Q2 2020):

  • Omsætningen for Falck-gruppen som helhed steg til DKK 4.686 mio. (DKK 2.948 mio.), primært drevet af COVID-19 antigen test. Uden testaktiviteterne var omsætningen DKK 2.950 mio.
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) steg til DKK 907 mio. (DKK 122 mio.). EBITA-marginen steg til 19,4% (4,1%). Uden testaktiviteter steg EBITA til DKK 190 mio. og EBITA-marginen til 6.5%.
  • Periodens resultat var DKK 672 mio. (DKK -197 mio.).
  • Det frie cash flow var DKK 1.310 mio. (DKK 686 mio.)

DKK mio. (Falck total)

Q2 2021

Q2 2020

H1 2021

H1 2020

2020

Omsætning

4.686

2.948

8.090

6.275

12.348

EBITA

907

122

1.247

231

675

EBITA-margin (%)

19,4

4,1

15,4

3,7

5,5

COVID-19 test gjorde Q2 til et ekstraordinært kvartal

I april vandt Falck det offentlige udbud på antigentest baseret på den bedste kombination af pris og kvalitet og kunne herefter fortsætte testaktiviteterne i tre ud af de fem regioner i Danmark, i fire lufthavne samt ved den dansk-tyske grænse. Falck har ad flere omgange udvidet testkapaciteten, som nåede over 200.000 daglige test i maj. Siden november 2020 er over 7.000 nye medarbejdere blevet ansat hos Falck til at løse den omfattende opgave. Samlet set har Falck gennemført cirka 13 millioner test siden november 2020, heraf cirka 10 millioner alene i andet kvartal 2021.

Jakob Riis: ”Antallet af test i andet kvartal oversteg det forventede. Ved kontraktens indgåelse planlagde vi efter en nedlukning af testcentrene i juni jævnfør den oprindelige vaccinationsplan. Men da denne blev forlænget, var der en stigende efterspørgsel på test i perioden og en højere effektivitet i testcentrene.

Etableringen af det omfattende test-setup har været en stor og krævende opgave, og den har påvirket virksomheden kraftigt i både første og andet kvartal i år. Samtidigt har vi arbejdet med at effektivisere og står derfor tilbage efter COVID-19 med en sund forretning.”

Forventninger til 2021

På baggrund af resultatforbedringen i andet kvartal 2021 samt opdaterede forventninger til resten af året forventer Falck en omsætning i 2021 på DKK 14,0-14,5 mia. (tidligere DKK 13,0-14,0 mia.) og et driftsresultat før særlige poster mv. (EBITA) på DKK 1,5-1,6 mia. (tidligere DKK 1,0-1,1 mia.).

Falcks engelske kvartalsrapport kan findes på www.falck.com.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.

Kategorier


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 30 lande og har omkring 27.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07