Gå til indhold
Falck indgår 10-årig kontrakt med Nordvestjyllands Brandvæsen

Pressemeddelelse -

Falck indgår 10-årig kontrakt med Nordvestjyllands Brandvæsen

Nordvestjyllands Brandvæsen og Falck har indgået en ny 10-årig brandslukningsaftale.

Det fælles kommunale selskab Nordvestjyllands Brandvæsen, der dækker Holstebro, Skive, Lemvig og Struer Kommune, har valgt at tildele Falck en ny 10-årig brandslukningsaftale. Denne tildelingsprocedure giver dog andre selskaber mulighed for at byde ind på opgaven, der dækker Holstebro, Skive og Struer Kommune.

Disse selskaber skal inden for 4 uger gøre opmærksom på, at de ønsker at drive de 8 berørte stationer. Hvis et selskab fremsætter ønske herom, skal der laves et udbud, hvor alle kan byde ind på opgaven. Selskabet har benyttet denne procedure for at spare penge til et udbud, da Falck umiddelbart er eneste kendte selskab, der vil og kan løftet denne opgave.

”Med kontrakten vi har indgået i dag, har vi i Nordvestjyllands Brandvæsen valgt at fortsætte det gode og tillidsfulde samarbejde med Falck. Vi har igennem det sidste års tid vurderet om vi selv skulle etablere brandvæsen i de 3 kommuner eller vi skulle fortsætte samarbejdet med Falck. Bestyrelsen er glade for at der er fundet en model som gør det attraktivt for begge parter at fortsætte samarbejdet.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde om at sikre et stærkt og velfungerende beredskab i Nordvestjyllands Brandvæsen til glæde og gavn for borgerne i de fire nordvestjyske kommuner,” udtaler bestyrelsesformand Erik Flyvholm.

Tillid og samarbejde gennem 30 år

”Vi er i Falck rigtig glade for, at Nordvestjyllands Brandvæsen har valgt at indgå en ny 10-årige kontrakt med Falck omkring brandslukningen som i høj grad bygger på gensidig tillid og konstruktivt samarbejde i 30 år. Vi er stolte og ydmyge over, at der er indgået en ny kontrakt og vil gøre alt for, at vi sammen med Nordvestjyllands Brandvæsen videreudvikler samarbejdet til gavn for borgerne i området," siger brandchef Thomas Dietz.

"Kontraktforhandlingerne har hele vejen igennem været præget af gensidig tillid, lydhørhed og ikke mindst udvikling indenfor materielsiden herunder køretøjer og nyt udstyr til brandslukning. Her er der også i høj grad taget hensyn til arbejdsmiljøet hos vores medarbejdere, noget der hele tiden har ligget Nordvestjyllands Brandvæsen meget på sinde, og hvilket vi i Falck også kun kan være tilfredse med,” fortæller brandchefen.

Beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen udtrykker store forventninger til det fortsatte samarbejde med Falck. Han vil sammen med Falcks ledelse i den kommende tid besøge de 8 berørte brandstationer, hvor personalet vil blive orienteret om den nye aftale. Denne nye aftale har øget fokus på udvikling og arbejdsmiljø for personalet, hvilket glæder beredskabsdirektøren meget.

Kategorier


Om Falck
Vi er optagede af menneskers velvære og udmærker os ved at redde og forbedre livet for folk i nød. Dette har gjort Falck internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare.

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 30 lande og har omkring 30.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07