Gå til indhold
Falck forbedrer resultatet i 3. kvartal

Pressemeddelelse -

Falck forbedrer resultatet i 3. kvartal

Falck rapporterede en stigning i omsætning og driftsresultat i 3. kvartal 2021.

Administrerende direktør Jakob Riis: ”Falcks resultat for tredje kvartal er positivt påvirket af antigentest i Danmark, men i langt mindre grad end i andet kvartal. I den underliggende forretning kan vi se, at aktivitetsniveauet vender tilbage. Med øget aktivitetsniveau, opstart af nye kontrakter og lancering af nye serviceydelser har Falck et stærkt udgangspunkt for fremtidig vækst.”

Antigentests i Danmark har været et vigtigt element i regeringens strategi for bekæmpelsen af COVID-19, og det har vist sig essentielt i forbindelse med en hurtigere genåbning af samfundet. Testaktiviteterne bidrog med DKK 630 mio. til omsætningen og DKK 173 mio. til Falcks driftsresultat i kvartalet.

I den underliggende forretning, dvs. eksklusive testaktiviteter, var omsætningsudviklingen flad og driftsresultatet faldt 28% sammenlignet med Q3 2020 som følge af øgede omkostninger i forbindelse med det øgede aktivitetsniveau og opstart af nye kontrakter.

I Emergency Response, som indeholder forretningsområderne Ambulance og Brand, var resultatet positivt påvirket af en stigning i antallet af ambulancekørsler men stadig lavere end sidste år, som følge af mangel på arbejdskraft, opstartsomkostninger i forbindelse med nye kontrakter samt effekten af den delvise hjemtagning af ambulancekontrakten i Region Midt. I Q3 2021 vandt Falck betydelige ambulancekontrakter i Danmark og i Sverige samt en større brandservice-kontrakt med Airbus i Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

I Direct Healthcare, som indeholder forretningsområderne Employee Healthcare, Assistance og Community Healthcare, steg omsætningen i takt med genåbningen i flere lande og som følge af en øget marketingindsats. Omkostningerne steg også sammenlignet med Q3 2020, hvor klinikker var lukkede og aktivitetsniveauet var lavt. Antallet af abonnenter blev forøget i kvartalet som følge af lanceringen af nye sundhedsydelser.

I Portfolio, hvor en række af Falcks ikke-kerneaktiviteter er samlet, blev ActivCare i Danmark solgt fra. Frasalg og lukning af forretningsenheder havde en positiv effekt på driftsresultatet.

Finansielle hovedpunkter for Q3 2021 (sammenlignet med Q3 2020):

  • Omsætningen for Falck-gruppen steg til DKK 3.403 mio. (DKK 2.923 mio.), primært drevet af COVID-19 antigentest. Uden testaktiviteterne var omsætningen DKK 2.773 mio.
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) steg til DKK 312 mio. (DKK 193 mio.). EBITA-marginen steg til 9,2% (6,6%). Uden testaktiviteter var EBITA DKK 139 mio. og EBITA-marginen 5,0%.
  • Periodens resultat var DKK 103 mio. (DKK 106 mio.).
  • Det frie cash flow efter skat var DKK 338 mio. (DKK 91 mio.).

DKK mio. (Falck total)

Q3 2021

Q3 2020

Q1-Q3 2021

Q1-Q3 2020

2020

Omsætning

3.403

2.923

11.493

9.198

12.348

EBITA

312

193

1.559

424

675

EBITA-margin (%)

9,2

6,6

13,6

4,6

5,5

I tredje kvartal gennemførte Falck en refinansiering af sine langsigtede gældsfaciliteter med et syndikat bestående af fem banker. Dette giver Falck fleksibilitet i forhold til at gennemføre virksomhedens strategi, og afspejler de finansielle partneres fortsatte tro på Falcks overordnede retning. Vilkårene for finansieringen er underlagt Falcks bæredygtighedsmål, hvilket er med til at understrege Falcks langsigtede forpligtelse inden for bæredygtighed.

Jakob Riis: ”Med refinansieringen på plads har vi nu et solidt finansielt udgangspunkt for den kommende periode, hvor testaktiviteterne er ophørt, og kerneforretningen er den væsentligste bidragyder til vækst og indtjening på tværs af vores markeder.”

Forventninger til 2021

Forventningerne til 2021 blev opjusteret i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for Q2 den 13. juli 2021. Siden da er antallet af daglige antigentests faldet. Forventningen til indtjening fra antigentest for resten af året er minimal. På baggrund af dette forventer Falck en omsætning i 2021 på DKK 14,3-14,5 mia. (tidligere DKK 14,0-14,5 mia.) og et driftsresultat før særlige poster m.v. (EBITA) på DKK 1,6-1,7 mia. (tidligere DKK 1,5-1,6 mia.).

Falcks kvartalsrapport kan findes på www.falck.com.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.


Kategorier


Om Falck

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 30 lande og har omkring 27.000 medarbejdere.

Pressekontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07