Gå til indhold
Falck forbedrer indtjeningen på alle forretningsområder og retter op på tidligere handlinger

Pressemeddelelse -

Falck forbedrer indtjeningen på alle forretningsområder og retter op på tidligere handlinger

Falck har i dag offentliggjort regnskabet for 2. kvartal 2019. For femte kvartal i træk forbedrer Falck sin underliggende indtjening og styrker forretningen, samtidig med at man retter op på tidligere handlinger.

“Vores finansielle, strategiske og kulturelle turnaround fortsætter med at give gode resultater; vi forbedrer indtjeningen på tværs af alle fire forretningsområder, og gældsniveauet falder, vi skaber ny forretning gennem organisk vækst, og der er god fremgang på tiltag, som gør det muligt for Falck at arbejde etisk og gennemsigtigt og opbygge tillid hos kunder og lokalsamfund,” siger Falcks administrerende direktør Jakob Riis.

Finansielle hovedpunkter for 2. kvartal 2019:

  • Omsætningen var DKK 3.441 mio. (DKK 3.530 mio.). Nedgangen skyldtes hovedsageligt frasalg og kontraktoptimering i Ambulance og lavere abonnementsvolumen i Assistance.
  • Rapporteret EBITA steg til DKK 182 mio. (DKK -19 mio.) med en underliggende EBITA-margin på 5,3% (3,3%). Det forbedrede EBITA blev drevet af fortsatte effektiviseringstiltag. Underliggende EBITA-marginer blev forbedret på tværs af alle forretningsområder.
  • Justeret for forligsomkostninger på DKK 153 mio. var udviklingen i det frie cash flow flad på DKK -108 mio. (DKK -110 mio.).
  • Fortjenesten steg til DKK -270 mio. (DKK -495 mio.) på grund af forbedret underliggende EBITA.
  • Nettogælden (inklusive leasingforpligtelser) blev reduceret fra DKK 4.369 mio. ved udgangen af 1. kvartal 2019 til DKK 4.292 mio. ved udgangen af 2. kvartal 2019.
  • Falck forventer at forbedre sit underliggende driftsresultat (EBITA) for hele 2019 sammenlignet med DKK 275 mio. i 2018 på samme omsætning. Årets resultat vil blive påvirket negativt af omkostningerne i forbindelse med konkurrencesagen fra 2014-15.
DKK mio. Q2 2019 Q2 2018 Q1-Q2 2019 Q1-Q2 2018
Omsætning 3.441 3.530 6.973 7.118
Omsætningsvækst, faste valutaer (%) -2,9 - -2,2 -
EBITA 182 -19 509 168
Underliggende EBITA-margin (%) 5,3 3,3 6,2 4,3

I det seneste kvartal fortsatte Falck sit effektiviseringsprogram, som nu har en positiv effekt på mere end DKK 500 mio. sammenlignet med 2017 (positiv effekt på DKK 62 mio. i 2. kvartal 2019). Optimering af forretningen og reducerede faste omkostninger har spillet en nøglerolle i udviklingen, mens globale indkøbsinitiativer står for en stigende andel af effektiviseringsgevinsten. I dette kvartal udvalgte Falck strategiske leverandører af ambulancekøretøjer i Europa og USA.

Falck frasolgte lægeklinikker i Polen i løbet af kvartalet. En fokusering af Falcks forretning bidrager til øget indtjening og sikrer høje professionelle standarder, der hvor selskabet arbejder. I løbet af det seneste år har Falck frasolgt aktiviteter i ikke-kernemarkeder med en årlig omsætning på mere end DKK 1 mia. Dette omfatter salg af safety services på globalt plan, lægeklinikker i Danmark og Polen samt ambulancetjenester på ikke-kernemarkeder som Malaysia, Schweiz og Finland.

“Ved at blive mere fokuseret gør vi det muligt for Falck at vinde nye kontrakter i åbne bud, da vi drager nytte af at kunne levere omkostningseffektive udryknings- og healthcaretjenester. Fremadrettet vil vi fokusere på at levere førsteklasses vejhjælpsassistance og healthcare i de nordiske lande samt best-in-class ambulanceservice i USA, Europa og Colombia,” siger Jakob Riis.

I 2. kvartal trådte Falcks aftale med Imperial College Healthcare i kraft om levering af ca. 300.000 patienttransporter årligt i London. Desuden fortsatte forberedelserne til overtagelsen af ambulancetjenesten i Alameda County i Californien, hvor Falck skal levere udrykningstjeneste til 1,6 mio. indbyggere.

Falck bygger på tillid hos de ansatte, kunderne og samfundet. Denne tillid blev brudt af handlingerne i 2014-15, som førte til kendelsen fra Konkurrencerådet i januar 2019 om, at Falck havde overtrådt konkurrencereglerne.

I dette kvartal tog Falck flere vigtige skridt for at rette op på tidligere handlinger.

I juni 2019 indgik Falck en forligsaftale og kompenserede for tab som følge af handlingerne i 2014-15, og parterne gav afkald på alle krav og trak alle sagsanlæg tilbage.

Falck har indført årlig undervisning i virksomhedens Forretningsetiske Regler for alle ansatte. I Danmark har alle kontoransatte og størstedelen af medarbejderne i marken gennemført undervisningen, som nu udrulles globalt. Herudover blev der gennemført kampagner for at sikre opmærksomhed omkring og tillid til whistleblower-systemet, Falck Alert.

Falck gennemførte derudover en intern undersøgelse udført af eksterne parter. De fleste af de fundne sager er allerede blevet behandlet som led i den turnaround- og oprydningsproces, som blev påbegyndt i 2017. Andre er eller bliver behandlet som led i den interne undersøgelse.

Jakob Riis:

”Den interne undersøgelse har givet os en endelig liste over sager, som skal behandles, og handlinger, som skal gennemføres. Vi arbejder fortsat omhyggeligt med at afslutte alle sager, så vi kan genopbygge tilliden hos kunder, medarbejdere og samfundet generelt.

Jeg glæder mig over vores fortsatte fremgang. Falck blev styrket finansielt, strategisk og kulturelt for femte kvartal i træk. Samtidig med at vi retter op på tidligere handlinger, opbygger vi fremtidens Falck.”

Falcks engelske kvartalsrapport kan ses på www.falck.com.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.

Emner

Kategorier


Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 30 lande og omkring 30.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07