Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Falck forbedrer indtjeningen og cash flowet – og sætter fart på den kulturelle turnaround

Falck har i dag offentliggjort regnskab for 1. kvartal 2019 og fremlagt et omfattende, internt selfcleaning-program, Clear.

“Vi fortsatte i kvartalet kursen fra 2018. Vi har forbedret den underliggende indtjening og det frie cash flow på en lidt lavere omsætning. Udviklingen bekræfter kursen i den strategiske og finansielle turnaround, som vi annoncerede i november 2017,” siger Falcks administrerende direktør Jakob Riis.

Finansielle hovedpunkter for 1. kvartal 2019 [1]:

 • Omsætningen udgjorde DKK 3.532 mio. (DKK 3.588 mio.). I lokale valutaer var væksten i omsætningen negativ med 1,5%, hvilket skyldtes frasalg, kontraktoptimering og et lavere abonnementsvolumen.
 • Det rapporterede driftsresultat før andre poster (EBITA) udgjorde DKK 327 mio. (DKK 187 mio.), og den underliggende EBITA-margin [2] steg til 7,1% (5,2%) drevet af fortsatte effektiviseringstiltag. Det underliggende driftsresultat blev forbedret på tværs af alle forretningsenheder.
 • Det frie cash flow blev forbedret til DKK 683 mio. (DKK 307 mio.) på baggrund af en stærkere underliggende indtjening og en reduceret investering i anlægsaktiver. Renter og afskrivninger på finansielle leasingforpligtelser havde en positiv effekt på DKK 144 mio.
 • Nettogælden blev reduceret fra DKK 5.260 mio. til DKK 4.369 mio. (inkl. leasingforpligtelser på DKK 2.109 mio. relateret til implementeringen af IFRS 16), gennem stærke pengestrømme og omlægning af aktionærlån til egenkapital.
 • [1] Tal i parenteser henviser til 1. kvartal 2018.
  [2] Justeret for positiv effekt fra salg af kontorbygninger i Danmark (DKK 65 mio.) og implementering af IFRS 16 regnskabsstandarder (DKK 12 mio.).
  [3] I lokale valutaer.

  Den forbedrede indtjening er et resultat af det effektiviseringsprogram, som blev implementeret i 2018, og som fortsætter i år. I kvartalet underskrev Falck aftaler om frasalg af klinikker i Polen og Chile og fortsatte med at investere i implementeringen af globale driftsmodeller, som forbedrer kvaliteten og effektiviteten i centrale processer. Falck vandt og begyndte forberedelserne til en vigtig kontrakt på patienttransport i London, tog hul på en udvidet kontrakt på ambulancekørsel i Stockholm og indledte forberedelserne til den store ambulancekontrakt i Alameda, Californien, som Falck overtager i juli 2019.

  Falck har indledt et omfattende, internt selfcleaning-program, ‘Clear’

  “Vi har god fremdrift i vores finansielle og strategiske turnarounds. Nu sætter vi fart på ændringerne i vores kultur. Med den kulturelle turnaround ønsker vi at skabe en rednings- og healthcare-virksomhed, der er et godt sted at arbejde, hvor vi udvikler nye måder at arbejde med vores kunder, og hvor vi altid prioriterer kvalitet og etik,” siger Jakob Riis.

  Et vigtigt skridt i den kulturelle turnaround er et omfattende, internt selfcleaning-program, Clear, som blev offentliggjort i dag. Falck har iværksat er selfcleaning-program efter Konkurrencerådets kendelse den 30. januar 2019 om, at Falck havde overtrådt den danske konkurrencelov i årene 2014-15.

  Falck har gennemført omfattende ændringer siden da. I 2017 oprettede Falck en global compliance-funktion, og i 2018 relancerede virksomheden sine Forretningsetiske Regler (Code of Conduct) og gennemførte undervisning i disse samt i konkurrencelovgivning. Desuden relancerede Falck sit Falck Alert whistleblower-system for at sikre, at flere ansatte og forretningspartnere gør opmærksom på deres bekymring, hvis de oplever uregelmæssigheder eller upassende handlinger. Dette har til formål at skabe en kultur med fuld åbenhed.

  Det interne selfcleaning-program Clear underbygger disse initiativer 1) ved at yde kompensation til de parter, som har lidt forudsigelige og dokumenterede tab som følge af Falcks handlemåde, der førte til kendelsen fra Konkurrencerådet; 2) ved at gennemføre en undersøgelse, som skal identificere og behandle tidligere og nuværende overtrædelser af de Forretningsetiske Regler; og 3) ved at indføre en nul-tolerance-tilgang for at sikre, at kvalitet og etik altid har højeste prioritet hos Falck.

  “Kendelsen var pinlig for Falck. Vi lever af, at folk i nød stoler på, at vi hjælper dem, og af, at vi lever op til de forventninger, som offentlige kunder og forsikringsselskaber har til os. Det er det, vores ansatte er stolte af, og det, som vores kunder og samfundet forventer af os. Vi mener, at vi kan genopbygge denne tillid igennem vores initiativer og ved at optræde på en etisk og gennemsigtig måde. Finansielt og strategisk har vi gjort gode fremskridt i vores tredobbelte turnaround. Vores selfcleaning-program vil forstærke og sætte fart på ændringerne i vores kultur,” siger Jakob Riis.

  Falcks engelske kvartalsrapport kan ses på www.falck.com.

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.

  Emner

  Kategorier


  Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

  Falck har aktiviteter i 30 lande og omkring 30.000 medarbejdere.

  Kontakt

  Global Communications

  Global Communications

  Pressekontakt +45 70 22 03 07