Gå til indhold
Et mere fokuseret Falck fortsætter sin turnaround og forbedrer indtjeningen

Pressemeddelelse -

Et mere fokuseret Falck fortsætter sin turnaround og forbedrer indtjeningen

Falck har offentliggjort regnskab for 3. kvartal 2018.

Virksomheden forbedrede indtjeningen yderligere ved at gøre forretningen mindre kompleks, forbedre effektiviteten og implementere globale forretningsmodeller. Det rapporterede driftsresultat var dog påvirket væsentligt af engangsposter i forbindelse med den igangværende turnaround.

I 3. kvartal gennemførte Falck endnu 399 optimeringstiltag, som vil reducere det fremtidige omkostningsniveau. Ved udgangen af kvartalet havde effektiviserings- og omkostningsoptimeringsprogrammet bidraget med DKK 483 mio. til Falcks mål om at reducere det årlige omkostningsniveau med DKK 500 mio. fra 2019.

Hovedpunkter for 3. kvartal 2018:

  • Den rapporterede omsætning udgjorde DKK 3.288 mio. (DKK 3.489 mio. i 3. kvartal 2017) – svarende til en justeret vækst på 1,4%1.
  • Det rapporterede driftsresultat før andre poster (EBITA) udgjorde DKK 109 mio. (DKK 85 mio. i 3. kvartal 2017), svarende til en EBITA-margin på 3,3% (2,4% i 3. kvartal 2017). EBITA var negativt påvirket af ændringer i regnskabsmæssige skøn på DKK 73 millioner, og den underliggende EBITA var DKK 182 mio. (DKK 120 mio. i 3. kvartal 2017) med en margin på 5,5% (3,4% i 3. kvartal 2017)2.
  • Det frie cash flow udgjorde DKK 74 mio. (negativt med DKK 136 mio. i 3. kvartal 2017). Den positive udvikling skyldtes især en bedre inddrivelse af udeståender hos kunder i Ambulance og en forbedret indtjening.
  • Falck forventer, at lønsomhed og EBITA-margin forbedres yderligere i 4. kvartal 2018, efterhånden som resultaterne af effektiviserings- og omkostningsoptimeringsprogrammet bliver realiseret.

I 3. kvartal 2018 fokuserede Falck sin forretning yderligere ved at frasælge adskillige virksomheder, som ikke er en del af kerneforretningen, heriblandt Falck Safety Services og Falck Lægehuse. Fokuseringen af forretningen muliggør yderligere omkostningsreduktion og implementering af globale forretningsmodeller. I Ambulance har Falck udrullet centrale driftssystemer inden for fleet management og dispatch til 51% af ambulancerne og 42% af frontlinje-medarbejderne. I Finance, IT og HR skrider implementeringen af globale forretningsmodeller frem efter planen.

Falcks administrerende direktør Jakob Riis udtaler:

“Et år inde i Falcks turnaround ser vi en forbedret lønsomhed. Vores Assistance-forretning er igen i god form, og de finansielle resultater i Ambulance bliver forbedret kvartal for kvartal. Vores turnaround i Healthcare blev igangsat senere end i de andre forretningsområder og har haft negativ indvirkning på vores finansielle fremgang. Vores rapporterede resultater blev betydeligt påvirkede af den oprydning, der pågår i alle forretningsområder, og som kommer til at fortsætte ind i de kommende kvartaler.

Vi er ved at genvinde vores styrke, men har stadig et stykke vej at gå. På trods af at vores virksomhed er udfordret, leverer vi stadig service af høj kvalitet. Jeg er stolt over at være del af en virksomhed, hvor medarbejderne udviser omsorg for vores kunder, når disse har brug for det.”

Falcks engelske kvartalsrapport kan ses på www.falck.com.
https://www.falck.com/SiteCollectionDocuments/Annual%20reports/FALCK_Interim_Report_Q3_2018.pdf

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på +45 7022 0307.

Kategorier


Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 35 lande og flere end 32.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07