Gå til indhold
Ambulancereddere er blevet uddannet til at foretage blodprøver og ultralydsscanning af lungerne med mobilt udstyr, så de kan diagnosticere og færdigbehandle kroniske patienter i hjemmet. Foto: Falck
Ambulancereddere er blevet uddannet til at foretage blodprøver og ultralydsscanning af lungerne med mobilt udstyr, så de kan diagnosticere og færdigbehandle kroniske patienter i hjemmet. Foto: Falck

Pressemeddelelse -

Dansk kroniker-behandling bliver vist frem globalt

Falck og Region Syddanmark arbejder sammen om at diagnosticere og behandle kronisk syge i hjemmet til gavn for både patienter og sundhedssystemet. Nu bliver projektet vist frem på den internationale ambulance-kongres EMS 2019 i Madrid

Der er et stigende antal ældre og kroniske patienter. Det skaber et tryk på hospitalsvæsen og sundhedssystemet, hvor der er et behov for at finde helhedsorienterede løsninger til gavn for patienten og samfundet.

Dette er ikke et isoleret dansk problem, men løsningen kan måske være det, for i Region Syddanmark har Falck i samarbejde med regionen testet muligheden for at lade ambulancereddere diagnosticere og færdigbehandle patienter med den kroniske lungesygdom KOL i hjemmet i stedet for som udgangspunkt at køre dem på hospitalet. De første resultater bliver vist frem for ambulancevirksomheder, sundhedspersonale og politikere fra hele verden på EMS 2019 i Madrid i denne weekend.

- Projektet viser, at det for visse patienter med KOL som grundsygdom er muligt og forsvarligt at lade reddere udføre diagnostiske test allerede ude ved patienten og efter telemedicinsk samråd med læge behandle og afslutte patientens behandling i hjemmet, forklarer professor i akutmedicin Søren Mikkelsen, der er ansvarlig for forskningen indenfor den præhospitale behandling i Region Syddanmark.

I forbindelse med projektet er 10 ambulancer fra Ambulance Syd og Responce (en del af Falck) blevet udstyret med supplerende teknologi, og cirka 100 ambulancereddere er blevet uddannet til at foretage blodprøver og ultralydsscanning af lungerne med mobilt udstyr. Ved hjælp af telemedicinske løsninger konfererer redderne med en præhospital akutlæge, som også ser med på live-streaming af ultralydsscanningen. Involverede læger har været positive over kvaliteten af de ultralydsscanninger, som redderne udfører.

- Dette giver anledning til at se nærmere på, hvordan brug af ultralyd scanning på ambulancerne ellers kan bidrage til diagnosticering og bedre beslutningstagen tidligt i patienternes forløb, siger Søren Mikkelsen.

Ambulancer med kompetencer
Falck har uddannet over 90 % af de danske ambulancereddere. Uddannelsen er løbende blevet forbedret, og behandlere og paramedicinere i ambulancerne er i dag højt kvalificeret sundhedspersonale.

- Projektet viser, at en opkvalificering af ambulancereddernes kompetencer åbner op for at tænke mere helhedsorienterede løsninger, hvilket igen byder på muligheder for at tage noget af presset af sygehusene, fortæller Jakob Riis, der er CEO i Falck.

- Det kan lyde paradoksalt, at netop vi gerne vil køre færre patienter på hospitalet, men vi er del af sundhedssystemet, og vi føler et stort ansvar for at udvikle det præhospitale til gavn for alle. Det er jo ved hjælp af udvikling, at vi bliver ved med at være relevante partnere for vore kunder i Danmark og i resten af verden, siger Jakob Riis.

Falck er én af verdens eneste internationale ambulanceoperatører med ambulancer i mange lande i Europa samt USA og Sydamerika, hvilket giver mulighed for skalering af bæredygtige projekter. Selskabet deltager også på konferencen i Madrid med et projekt i Region Hovedstaden om automatisering og digitalisering af mødekoordinering mellem lægebil og ambulance under udrykning, også kaldet rendez-vous.

Konferencen varer fra fredag den 26. april til søndag den 28. april.

Fakta om projektet
Projektet skal afklare om KOL patienter i højere grad kan undersøges og behandles præhospitalt, og dermed undgå indlæggelse. Projektet kan give anledning til indføring af nye arbejdsgange, der kan medføre forøget patienttilfredshed, reduktion af samfundets samlede omkostninger samt bidrage til at friholde fx akutambulancer til andet arbejde.

- Projektet bliver udført i et samarbejde mellem Falck og Region Syddanmark
- Involverede beredskaber er Ambulance Syd og Responce
- Teknologipartnere som har leveret udstyret: Philips (ultralyd), Orion og Abbott (blodprøve)

Emner

Kategorier


Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 30 lande og omkring 30.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07