Gå til indhold

Pressemeddelelse -

1,5 millioner danskere tør ikke yde førstehjælp

Selvom førstehjælp beviseligt kan redde flere liv, tøver flere danskere alligevel med at træde til, når der sker en ulykke. En ny undersøgelse, som Falck står bag, viser at 33 procent af danskerne enten ikke tør eller er i tvivl om de vil udføre førstehjælp, hvis de er vidne til en ulykke. 

Samtidig svarer 31 procent af danskere, at de heller ikke er i stand til eller er i tvivl om de kan yde akut førstehjælp, hvis uheldet er ude. For danskerne er det mest frygten for at gøre noget forkert og dermed forværre situationen for den tilskadekomne, som afholder dem fra fx at give hjertemassage, mens hver femte dansker mener det er bedre at lade professionelle komme til fremfor selv at hjælpe øjeblikkeligt.
Ifølge undersøgelsen er der en klar sammenhæng mellem hvor lang tid siden det er man har været på førstehjælpskursus og om man tør yde førstehjælp – det manglende mod til at udøve førstehjælp er størst blandt danskere, som har været på førstehjælpskursus for 10 år eller længere siden.

Hos Falck bekræfter undersøgelsens resultater en tendens, virksomheden ser blandt deltagere på de mange førstehjælpskurser, man afholder.
”Vi oplever, at mange danskere rigtig gerne vil kunne træde til, men ikke tør. Det skal vi have lavet om på, når vi samtidig ved fra flere undersøgelser, at chancen for at overleve et hjertestop stiger signifikant, når du får hjælp med det samme. Vores erfarne ambulanceførere, som underviser danskerne, har derfor et vigtigt budskab på alle vores kurser – nemlig at det hjælper at hjælpe – og det vil vi som virksomhed gerne skabe mere opmærksomhed i samfundet omkring, ” siger Lars Vester, som er direktør for Assistance og herunder førstehjælpsområdet i Falck.

Unge mest bange for at gøre noget forkert
Særligt unge mellem 18-29 år er bekymrede for at deres hjælp til en tilskadekommen ikke vil være tilstrækkelig. I undersøgelsen svarer 54 procent af alle unge, at frygten for at gøre noget forkert kunne afholde dem fra at yde førstehjælp, mens 37 % kunne holde sig tilbage på grund af manglende tiltro til egne evner. Noget tyder på, at jo ældre man er, jo mindre fylder usikkerheden, ifølge undersøgelsen. De adspurgte ældre på over 60 år er nemlig de mindst forskrækkede over selv at skulle yde førstehjælp, hvis de overværer en ulykke. Til gengæld er det også blandt denne aldersgruppe at færrest mener at de kan yde førstehjælp. På landsplan er det Hovedstadsområdet, hvor flest danskerne vil afholde sig fra at tilbyde førstehjælp. Det skyldes primært enten frygt for konsekvenserne eller egen usikkerhed. 

Falck sætter fokus på førstehjælp
Falck sætter fra den næste måned fokus på vigtigheden af at kunne førstehjælp i den digitale kampagne ”Red liv”. I Københavnsområdet vil en 1A-bus vil være omdannet til en såkaldt ”Førstehjælpsbus”, hvor passagerer kan få gode råd og tips til hvordan man yder førstehjælp i trafikken. Læs mere på www.falck.dk/redliv

*Beregnet ud fra tal på statistikbanken.dk, der viser, at der er 4,5 millioner danskere fra 18 år og opefter i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov i august 2018. Der er i alt gennemført 1019 CAWI-interview med danskere fra 18 år og opefter.


5 gode råd om førstehjælp fra førstehjælpsinstruktør hos Falck, Teis Krag:

1. Hvis personen i en ulykke er bevidstløs
Tal og rusk behersket i personen

2. Tjek om personen har frie luftveje
Skab frie luftveje
Se, lyt og føl i max 10 sekunder
Har personen normal vejrtrækning, skal du lægge ham/hende i stabilt sideleje

3. Hvis du ikke oplever normal vejrtrækning
Tilkald hjælp: Ring 1-1-2 hurtigst muligt, og altid inden du begynder hjertemassage og kunstigt åndedræt.

4. Giv hjertemassage og kunstigt åndedræt
Giv skiftevis hjertemassage med 30 tryk og 2 indblæsninger
Fasthold en konstant trykdybde på 5 - 6 cm
Fortsæt til der kommer tegn på bedring hos personen (fx når personen åbner øjnene og trækker vejret normalt) eller til professionel hjælp overtager

5. Hvis der er normal vejrtrækning, skal du lægge personen i stabilt sideleje

For mere information, kontakt Falcks presseafdeling på
Telefon: 70 22 03 07
Mail:
comms@falck.com


Kategorier


Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 35 lande og flere end 37.300 medarbejdere.

Pressekontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07