Gå til indhold

Nyhed -

Betydelig vækst i Falck – men hårdt ramt af krisen i olie- og gasindustrien

Selv om Falck har haft vækst i omsætningen og styrket positionen på de europæiske samt nord- og latinamerikanske markeder, så ramte krisen i den globale olie- og gasindustri Falck så hårdt, at koncernen kom ud af 2015 med et minus på 523 mio. kr. mod et overskud på 218 mio. kr. i 2014.

Falck styrkede i 2015 sin position på sine væsentligste markeder i Europa, USA og Latinamerika, og koncernen opnåede en stigning i omsætningen på 9,1% til 15.227 mio. kr. Men resultatet før skat blev et tab på 523 mio. kr., og resultatet af den primære drift (EBITA) faldt med 168 mio. kr. til 971 mio. kr.

Nedgangen i indtjeningen skyldtes især væsentlige udfordringer i forretningsområdet Safety Services, som var stærkt negativt påvirket af krisen i den globale olie- og gasindustri som følge af den lave oliepris.

”Vi har måttet nedskrive værdien af Falcks aktiver i Safety Services, der uddanner og træner blandt andre offshore-medarbejdere i hele verden inden for sikkerhed. Nedskrivningerne - primært goodwill - på 750 mio. kr. har sendt det samlede årsresultat i minus”, forklarer Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, og fortsætter:

”Vi er blevet ramt på samme måde som alle andre virksomheder, der har aktiviteter i olieindustrien. Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg vælger dog i stedet at glæde mig over, at vi samtidig med nedskrivningerne på Safety Services i 2015 har styrket Falcks position på de væsentligste markeder i Europa, USA og Latinamerika”.

Ud over den negative effekt fra nedskrivningen i Safety Services blev der også i forretningsområderne Emergency og Assistance afholdt betydelige omkostninger til at sikre den fremtidige vækst. Udviklingen i indtjeningen har ikke på det korte sigt kunnet kompensere disse omkostninger.

”Så 2015 blev et år, som bød på betydelige udfordringer for Falck. Derfor er der grund til at glæde sig over, at vi som koncern stadig vokser. Når det er sagt, så må jeg dog samtidig slå fast, at Falck skal have styrket evnen til at skabe en bedre bundlinje på baggrund af den betydelige vækst, vi skaber”, siger Allan Søgaard Larsen.

En betydelig del af Falcks omsætningsfremgang skyldes helårseffekten fra fusionen med TryghedsGruppens sundhedsselskaber i juni 2014 samt en række mindre virksomhedskøb foretaget i 2015, men også solid organisk vækst uden for Danmark har bidraget til væksten.

Falck udvidede eksempelvis sin ambulancetjeneste ved at vinde udbud i flere områder omkring Barcelona, Spanien, hvor Falck nu dækker 2,1 mio. indbyggere med 380 køretøjer og 1.200 medarbejdere. I USA vandt Falck en række store, flerårige kontrakter med et samlet antal årlige kørsler på over 100.000. Og i Latinamerika stabiliserede Falck sig som kontinentets førende ambulanceoperatør, idet antallet af private abonnenter rundede en million.

I Danmark fastholdt Falck sin position i fire af landets fem regioner, men tabte i 2014 ambulanceudbuddet i Region Syddanmark med kontraktstart 1. september 2015.

Inden for global rejseassistance vandt Falck en række nye kontrakter og udvidede sin markedsposition betragteligt. På det skandinaviske alarmmarked lykkedes det at fortsætte den betydelige vækst i salget af alarmer. Og inden for forretningsområdet Healthcare leverede Falck flere sundhedsløsninger og indgik væsentlige aftaler med forsikringsselskaber om at håndtere deres sundhedsforsikringer.

Falck forventer i 2016 at opnå en vækst i omsætningen i niveau 10% som følge af helårseffekten af vundne kontrakter og tilkøbte virksomheder i løbet af 2015, uagtet at også næste år forventes negativt påvirket af udviklingen i olie- og gasindustrien.

”Vi må imødese, at Safety Services fortsat vil være kraftigt påvirket af lave oliepriser, men ser generelt frem til en forbedret udvikling for Falck i 2016. I adskillige lande er der stigende efterspørgsel efter ambulancetjeneste af høj kvalitet, effektiv brandbekæmpelse, hurtig autohjælp, effektfulde sundhedsløsninger og andre af Falcks kompetencer. Det er Falcks dygtige medarbejdere klar til at levere over hele kloden”, siger koncernchef Allan Søgaard Larsen.

Emner

Kategorier

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07