Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Falck offentliggør turnaround-regnskab: Forbedrede indtjeningen og reducerede gælden med DKK 460 millioner

Falck har i dag offentliggjort regnskab for 2018. Virksomheden styrkede sin overordnede finansielle position gennem en forbedret indtjening, stærke pengestrømme og en reduceret gæld, samtidig med at kundetilfredsheden forblev høj, og nye kontrakter blev vundet.

Virksomheden forbedrede det underliggende driftsresultat (EBITA) med 2,3 procentpoint til 4,7% gennem mere end 2.000 effektiviseringstiltag. Effektiviseringsprogrammet fortsætter i 2019, og Falcks nye ambition er at reducere sin omkostningsbase med yderligere DKK 500 mio. sammenlignet med 2018 og med fuld effekt i 2020.

Finansielle hovedpunkter for 2018 var:

Den rapporterede omsætning udgjorde DKK 13.270 mio. (2017: DKK 14.381 mio.), svarende til en justeret vækst på 1,6%1.

Det rapporterede driftsresultat før andre poster (EBITA) udgjorde DKK 228 mio. (2017:
tab på DKK 42 mio.). Den underliggende EBITA blev forbedret til DKK 621 mio.2 (2017: DKK 338 mio.) med en underliggende EBITA-margin på 4,7% (2017: 2,4%) takket være Falcks omfattende effektiviseringsprogram.

Det frie cash flow blev væsentligt forbedret og udgjorde DKK 741 mio. (2017: DKK 441 mio.). Udviklingen skyldtes især den øgede indtjening og en forbedret inddrivelse af udeståender hos kunder i Ambulance i USA.

Frasalg af Falck Safety Services og andre virksomheder, som ikke er en del af kerneforretningen, reducerede kompleksiteten yderligere.

Falck forstærkede sin finansielle position gennem nedbringelse af nettogælden med DKK 460 mio. til DKK 4.961 mio., svarende til en NIBD/EBITA-ratio på 2,62 (2017: 3,32).

Falcks administrerende direktør Jakob Riis udtaler:

"2018 var et turnaround år. Vi har stadig lang vej igen, men vi er et meget bedre sted nu, end vi var for et år siden. Vi har forbedret indtjeningen, er blevet bedre til at inddrive udeståender, og har frasolgt aktiviteter, som ikke er en del af kerneforretningen. Dette har givet os mulighed for at nedbringe vores gæld, samtidig med at vi er kommet langt med at opbygge vores globale driftsmodeller, som gør os i stand til at udvikle vores forretning og forbedre vores branchelederskab nu og i de kommende år.

Vi er stærkt fokuseret på at forbedre indtjeningen, men samtidig fortsætter vi med at levere serviceydelser til standarder, som er førende i branchen. Takket være vores folk i marken oplever vi stadig en høj kundetilfredshed, og selvom vi trimmer vores kontraktportefølje som en del af vores turnaround, fortsætter vi med at vinde nye kontrakter. I 2018 blev Falck tildelt nye kontrakter med en årlig værdi af mere end DKK 800 mio. Vi betragter dette som en tillidserklæring til vores ambition om at være en førende leverandør til lokalsamfundet og som en anerkendelse af vores dedikerede medarbejdere."

Nye, væsentlige kontrakter omfatter ambulancekørsel i Alameda County i Californien og King’s College Hospital i London, yderligere ambulancetildelinger i Stockholm, sundhedsydelser til Volvo-koncernen i Sverige og vejassistanceydelser til det danske forsikringsselskab Topdanmark.

"For at øge vores konkurrencefordel og forbedre vores indtjening har vi hævet vores ambition med yderligere DKK 500 mio. fra vores effektiviseringsprogram. Vi har med succes implementeret programmet på tværs af forretningsområder, og nu vil vi udbrede det til nye områder og derved udnytte de investeringer, vi har foretaget i forbedrede driftsmodeller i det forløbne år. Vi tror på, at et stærkt fokus på effektivitet går hånd i hånd med at forbedre vores services og med at være vores kunders foretrukne forretningspartner."


Falck anker ikke afgørelse i konkurrencesag

Falck fik onsdag den 30. januar 2019 en afgørelse for brud på konkurrenceloven. Virksomheden har besluttet ikke at anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og domstolene.

”Falck levede i 2014-15 ikke op til omverdenens og vores egne forventninger til os selv. Det er helt uacceptabelt, hvad der blev sagt og gjort dengang. Vi har klare etiske retningslinjer for, hvordan vi agerer over for konkurrenter, og vi er godt på vej i vores oprydning og turnaround. Det ønsker vi ikke, at der sås tvivl om. At anke sagen ville kompromittere den etiske linje, vi står for. Forretningsmæssigt ville det fjerne fokus fra den turnaround, vi er godt på vej med. Nu gælder det om at genoprette vores kunders og omverdenens tillid til Falck,” siger Jakob Riis.

Falcks engelske årsrapport kan ses på www.falck.com

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.

Emner


Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 31 lande og flere end 32.000 medarbejdere.

Pressekontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07